Sjamanisme, Ceremonies, PSP , boeken e.d.

Sjamanisme

is een overkoepelend begrip voor traditionele geloven en praktijken uit verschillende culturen. Kenmerkend is, dat de beoefenaars beweren contact te hebben met "een andere werkelijkheid",geesten of natuur.goden Zij beweren dat contact onder meer bij het genezen van zieken in te zetten, maar soms ook om
menselijk lijden te veroorzaken.
[

Definitie

Sjamanisme is gebaseerd op de vooronderstelling dat de zichtbare wereld met onzichtbare krachten of geesten is doordrongen die het leven van de levenden beïnvloeden. In tegenstelling tot animismee en animatisme, dat gewoonlijk door een groot aantal leden van een maatschappij wordt beoefend, is voor sjamanisme gespecialiseerde kennis of capaciteit vereist. Sjamenen zijn echter niet georganiseerd in fulltime rituelenof geestelijke verenigingen, zoals priesters.
Het meest kenmerkende aspect van sjamanisme is dat er beweerd wordt direct contact te maken met de geestenwereld door in trance te geraken.

De Sjamaan

is een soort priester die in zijn gemeenschap de communicatie met de geestenwereld verzekert en magie aanwendt om zieken te genezen, voorspellingen te doen en gebeurtenissen onder zijn controle te brengen. De techniek die hij daarvoor gebruikt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hoewel er veel lokale verschillen zijn, treedt hij gewoonlijk op als bemiddelaar tussen de geesten van overleden voorvaderen en leden van zijn dorp of gemeenschap. Een verwant begrip is medicijnmannenn, die een vergelijkbare functie uitoefent bij de inheemse(indiaanse) volkeren in Noord Amerika

Het woord sjamaan is voortgekomen uit het Siberische Toengoezisch (Evenks) en betekent letterlijk: hij (of zij) die weet. Het begrip is door Westerse antropologen en aanhangers van New Age ten onrechte gebruikt om de "medicijnpersonen" van de Noord-Amerikaanse indianen aan te duiden. Het gebruik van de term "sjamaan" als medicijnman of medicijnvrouw wordt dan ook door veel inheemse Amerikanen als beledigend opgevat omdat het begrip geheel voorbijgaat aan de essentie van hun eigen cultuur.

Het voornaamste verschil tussen sjamanen uit Siberië en medicijnmannen en -vrouwen bij de indianenvolkeren uit Noord-Amerika is dat de eersten direct in contact met de geestenwereld treden door een extatische vorm van "uittreding", terwijl de tweede groep (soms) op indirecte wijze de geestenwereld benadert middels bepaalde ceremoniën en rituelen.

Rol van de sjamaan

De rol van de sjamaan is medische zorg te verstrekken en het voorzien in andere communautaire behoeften tijdens crisistijden door gebruik te maken van bovennatuurlijke middelen. De sjamaan communiceert op directe wijze met entiteiten op het "geestelijke vlak" om hun hulp te vragen om de behoeften van hun gemeenschappen te dienen. Zowel mannen als vrouwen kunnen sjamaan zijn, afhankelijk van culturele traditie.

Technieken

Een sjamaan gebruikt diverse technieken om tot een extase, of bewustzijnsverandering te komen. Deze bewustzijnsverandering heeft tot doel de sjamaan open te stellen voor de spirituele wereld waardoor hij in staat is om de axis mundi te bereizen en met de geesten in contact te treden om kennis en kracht van de andere wereld aan te voeren. Deze technieken zijn divers en vaak worden meerdere technieken tegelijk gebruikt. De meest gebruikte van deze technieken staan opgesomd in onderstaande tabel.

 

 

bron: wikipedia

 

 

 

webdesign: Manitu Tan Ka