Sjamanisme, Ceremonies, PSP, boeken e.d

 

Je gewijde ruimte creëren
Ga naar een plek waar je je prettig voelt en waar je niet gestoord wordt.
Ga in een makkelijke stoel zitten, doe de gordijnen dicht, ze de telefoon uit, steek een kaars aan en zet meditatieve muziek op.
Als je een gewijde ruimte schept, open je de doorgang tussen de middenwereld waarin je elke dag leeft en het verrukkelijke gebied van de boven- en beneden werelden.
Door te bidden kun je een gewijde ruimte op elke plek op aarde maken en van hieruit kan je reis beginnen.

Om te beginnen doe je een beroep op de vier regelende principes van het universum, die je beschermen door je in de juiste relatie met alle leven te brengen.
De ouden leerden dat alle poëzie van de schepping tot stand komt met de vier letters van de vier richtingen.
In de biologie kennen we deze als ATCG, de vier basis proteïnen  vaan het DNA,  de code van het leven.
De sjamaan heeft in plaats van letters poëzie te schrijven.
Ze noemen de hoofdfiguren ‘Slang’ , ‘Jaguar’, ‘Kolibrie’ en ‘Adelaar’.
Als we deze krachten van de heilige grond van de gewijde ruimte verbinden, zijn we beschermd en werken de regelende principes van het universum mee.
Dit is onze afspraak met de Geest.
Als we roepen antwoordt de Geest.

Om je gewijde ruimte te openen,richt je je blik vooruit ( sluit je ogen) en breng je je handen in gebedshouding naar je hart.
Strek je handen uit omhoog langs je voorhoofd, zodat je handpalmen boven je hoofd tegen elkaar liggen.
Dan reik je naar je achtste chakra dat de ziel is, en laat de stralende zon je hele lichaam omhullen door je armen wijd naar omlaag, langs je zijden te brengen.
Laat je handen in je schoot rusten en voel de zielvolle ruimte die je hebt gecreëerd

 

Roep de vier belangrijkste richtingen aan, Zuid, West, Noorden, Oost, evenals Hemel en Aarde, en vraag ze te helpen en te beschermen.
Elk punt van dit denkbeeldige kompas wordt geregeerd door een archetypisch dier.
In het Zuiden roepen we de slang aan, die staat voor kennis, seksualiteit en de helende kracht van de natuur.
In het Westen - land van ondergaande zon- is het de Jaguar die we aanroepen, het symbool van transformatie en vernieuwing, van leven en van dood.
In het Noorden maken we contact met Kolibrie, die de kracht en de moed heeft om grote afstanden te overbruggen en om een epische reis van evolutie en groei te ondernemen, symboliseert.
in het Oosten roepen we de Adelaar aan die het vermogen heeft om boven de wereld uit te reiken symboliseert.
Boven ons roepen we de Hemel en de leven gevende zon aan en onder ons de Aarde , het creatieve vrouwelijke.

auteur: Barbara Driessen

 

 

veer

 

 

mail

webdesign Manitutanka